ინფრასტრუქტურა

ფართო აქტივების ქსელის ვიზუალიზაცია

გზების კონსტრუქცია

თანამედროვე ქალაქები წარმოუდგენელია გამართული ტრანსპორტირების გარეშე. თუმცა, ახლანდელი გზების უმეტესობა აგებულია წინა საუკუნეში და საჭიროებს რეგულარულ ინსპექციას, რათა უზრუნველყოს არამხოლოდ ეფექტურობა, არამედ საზოგადოების უსაფრთხოება.

DJI-ს საფრენი აპარატები ფლობენ ფოტოგრამეტიულ შესაძლებლობებს, რაც საშუალებას იძლევა სწრაფად აღმოჩნდეს და  შეკეთდეს დაზიანებული მონაკვეთები. ეს ინფორმაცია სწრაფადვე გადამუშავდეს სპეციალურად შექმნილ პროგრამაში, რათა მივიღოთ  ადგილის რუკა და 3D მოდელირებები. ტრანსპორტირების ექსპერტებს შეუძლიათ შეაფასონ საჭიროებები და იმოქმედონ უფრო ეფექტურად.  დრონები ასევე გამოიყენება გზების მშენებლობის დასაგეგმად და მონიტორინგისთვის, ისევე როგორც საცობების შესაფასებლად, რისთვისაც საჭირო იქნებოდა ვეტმფრენის გამოყენება. 

 

რესურსების მომპოვებელი ორგანიზაციები მუდმივად არიან დაბალი ფასებისა და რეგულაციების ინტენსიური წნეხის ქვეშ.  ოპერატიული ეფექტურობა მაღაროების მუშაობის ფუნდამენტური ნაწილია, განსაკუთრებით რთული ბაზრის პირობებში. უპილოტო საფრენი აპარატებით კი შესაძლებელია უმნიშვნელოვანესი ინფორმაციის მიღება. სწრაფი გეოდეზიური კვლევა, სახმელეთო საკონტროლო წერტილების მონიშვნით უზრუნველყოფს სანტიმეტრების დონის სიზუსტეს. 

ავტომატიზირებული კალკულაცია და ფერდობის გრადაცია გვაწვდის შეუფასებელ ინფორმაციას მუშაობის შედეგებსა და კარიერებში საწვავის მოხმარების ხარჯებზე.  DJI-ს პლატფორმით შესაძლებელია ავტონომიური ინსპექცია M600 Pro-სა და LiDAR-ის სენსორით. მსგავსი გამოყენებები მნიშვნელოვნად ზრდის სამუშაო პროცესის უსაფრთხოებას და ამასთანავე, არის ეკონომიური მიდგომა არსებულ მეთოდებთან შედარებით.

მაღაროები

გეოდეზიური სამუშაოები

DJI-ს უპილოტო საფრენი აპარატების პლატფორმები უმოკლეს დრონში აწვდის  GIS პროფესიონალებს გეოდეზიურ გამოსახულებას.  DJI-ს ყველა პლატფორმა ფლობს GPS ინფორმაციას, რაც შემდეგში შესაძლოა დამუშავდეს ფოტოგრამეტრიულად და შეიქმნას მოსანიშნი წერტილები, ორთომოზაიკები და ციფრული რელიეფური მოდელები.

დრონების შექმნამდე მსგავსი ინფორმაცია მოიპოვებოდა ვეტმფრენების საშუალებით. ახლა კი მეფინგის ტექნოლოგია არის უფრო ხელმისაწვდომი, რაც ინდივიდებსა და ორგანიზაციებს ყველაზე კომპაქტური ხელსაწყოთი აღჭურავს.  

დრონები

 DJI-ს ავტორიზებული დილერი საქართველოში , რომელიც სერვისების სრულ სპექტრს სთავაზობს მომხმარებელს DJI ინდუსტრიული პროდუქციის ტრენინგისა და შეკეთების ჩათვლით.

©2020 COPTER TECH

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram