top of page

ინფრასტრუქტურა

ფართო აქტივების ქსელის ვიზუალიზაცია

გზების კონსტრუქცია

თანამედროვე ქალაქები წარმოუდგენელია გამართული ტრანსპორტირების გარეშე. თუმცა, ახლანდელი გზების უმეტესობა აგებულია წინა საუკუნეში და საჭიროებს რეგულარულ ინსპექციას, რათა უზრუნველყოს არამხოლოდ ეფექტურობა, არამედ საზოგადოების უსაფრთხოება.

DJI-ს საფრენი აპარატები ფლობენ ფოტოგრამეტიულ შესაძლებლობებს, რაც საშუალებას იძლევა სწრაფად აღმოჩნდეს და  შეკეთდეს დაზიანებული მონაკვეთები. ეს ინფორმაცია სწრაფადვე გადამუშავდეს სპეციალურად შექმნილ პროგრამაში, რათა მივიღოთ  ადგილის რუკა და 3D მოდელირებები. ტრანსპორტირების ექსპერტებს შეუძლიათ შეაფასონ საჭიროებები და იმოქმედონ უფრო ეფექტურად.  დრონები ასევე გამოიყენება გზების მშენებლობის დასაგეგმად და მონიტორინგისთვის, ისევე როგორც საცობების შესაფასებლად, რისთვისაც საჭირო იქნებოდა ვეტმფრენის გამოყენება. 

content_b7b82cc097abe2d64b640ba04997f604
Phantom-4-RTK-in-use.jpg

 

რესურსების მომპოვებელი ორგანიზაციები მუდმივად არიან დაბალი ფასებისა და რეგულაციების ინტენსიური წნეხის ქვეშ.  ოპერატიული ეფექტურობა მაღაროების მუშაობის ფუნდამენტური ნაწილია, განსაკუთრებით რთული ბაზრის პირობებში. უპილოტო საფრენი აპარატებით კი შესაძლებელია უმნიშვნელოვანესი ინფორმაციის მიღება. სწრაფი გეოდეზიური კვლევა, სახმელეთო საკონტროლო წერტილების მონიშვნით უზრუნველყოფს სანტიმეტრების დონის სიზუსტეს. 

ავტომატიზირებული კალკულაცია და ფერდობის გრადაცია გვაწვდის შეუფასებელ ინფორმაციას მუშაობის შედეგებსა და კარიერებში საწვავის მოხმარების ხარჯებზე.  DJI-ს პლატფორმით შესაძლებელია ავტონომიური ინსპექცია M600 Pro-სა და LiDAR-ის სენსორით. მსგავსი გამოყენებები მნიშვნელოვნად ზრდის სამუშაო პროცესის უსაფრთხოებას და ამასთანავე, არის ეკონომიური მიდგომა არსებულ მეთოდებთან შედარებით.

maxresdefault%20(2)_edited.jpg

მაღაროები

RAD-M600-LIDAR-RTF_edited.jpg
51704bdcbc1f38d0a4fcb4be0a0ababf.jpeg

გეოდეზიური სამუშაოები

DJI-ს უპილოტო საფრენი აპარატების პლატფორმები უმოკლეს დრონში აწვდის  GIS პროფესიონალებს გეოდეზიურ გამოსახულებას.  DJI-ს ყველა პლატფორმა ფლობს GPS ინფორმაციას, რაც შემდეგში შესაძლოა დამუშავდეს ფოტოგრამეტრიულად და შეიქმნას მოსანიშნი წერტილები, ორთომოზაიკები და ციფრული რელიეფური მოდელები.

დრონების შექმნამდე მსგავსი ინფორმაცია მოიპოვებოდა ვეტმფრენების საშუალებით. ახლა კი მეფინგის ტექნოლოგია არის უფრო ხელმისაწვდომი, რაც ინდივიდებსა და ორგანიზაციებს ყველაზე კომპაქტური ხელსაწყოთი აღჭურავს.  

დრონები

M300_8_W_5000x.png
Matrice_600_Pro_40_1000x.webp
P4RTK-Web-Pic-3.png
bottom of page